Program Committee


Yen-Wei Chen, Ritsumeikan University, Japan

Wen-Huang Cheng, Academia Sinica, Taiwan

Basabi Chakraborty, Iwate Prefectural University, Japan

JunPing Deng, ShangHai Ocean University, China

Xin Fan, Dalian University of Technology, China

Yutaro Iwamoto, Ritsumeikan University, Japan

YanLi Ji, University of Electronic Science and Technology of China, China

YuGang Jiang, Fudan University, China

Akisato Kimura, NTT Communication Science Laboratories, Japan

Xu Qiao, Shandong University, China

Jia Su, Capital Normal University, China

JianDe Sun, ShanDong Normal University, China

BoXin Shi, National Institute of Advanced Industrial Science and Technology, Japan

Jian Wang, ShanDong Normal University, China